ESG

Jako jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce ponosimy ogromną odpowiedzialność. Od lat tworzymy przestrzenie do życia dla tysięcy ludzi – projektujemy, budujemy i realizujemy osiedla mieszkaniowe. Dlatego prowadzimy naszą działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko i nieustannie poszukujemy innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w naszej codziennej działalności.

Priorytetowo traktujemy zielony standard naszych inwestycji, zapewniając, że są one zgodne z naszym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. Jednym z namacalnych dowodów naszego zaangażowania w zrównoważone praktyki są certyfikaty BREEAM przyznawane naszym nowo wybudowanym budynkom. Certyfikaty te potwierdzają nasze wysiłki i służą jako świadectwo naszego stałego zaangażowania w odpowiedzialność za środowisko.

W ACTIV INVESTMENT dokładamy wszelkich starań, aby realizować inwestycje w sposób godny zaufania, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów, szczególnie w obszarze ESG.

ŚRODOWISKO

Wdrażamy nowe budynki ACTIV INVESTMENT z myślą o zapewnieniu jak najwyższego poziomu efektywności energetycznej. Efektem podjętych działań jest:

Certyfikowane zielone budynki (np. BREEAM)

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Ochrona bioróżnorodności

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Odnawialne źródła energii

Zmniejszenie zużycia wody

Zarządzanie odpadami i ich segregacja

Maksymalna redukcja emisji CO2

Odnawialne źródła energii

SOCIAL

Kwestie zrównoważonego rozwoju są dla nas ważne również na poziomie działań społecznych. Ochrona praw człowieka w całym łańcuchu wartości stanowi podstawę decyzji biznesowych. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych interesariuszy - klientów, inwestorów, wykonawców, społeczności lokalnej i pracowników.

Eliminacja wszelkich naruszeń praw człowieka przez firmę.

Wspieranie eliminacji wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej.

Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu.

Zgodność z międzynarodowymi standardami

ZARZĄDZANIE

Głęboko zakorzenione w kulturze ACTIV INVESTMENT jest zobowiązanie do uczciwości we wszystkim, co robimy. Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów etyki i przejrzystości, opartych na silnym przywództwie, solidnej polityce i odpowiedzialnych praktykach biznesowych.

Etyczne praktyki biznesowe

Otwarta, oparta na współpracy i uczciwa komunikacja z pracownikami, partnerami, najemcami

Przestrzeganie zasad wolnej i uczciwej konkurencji we wszystkich relacjach biznesowych

Ścisłe przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy

Zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na partnerstwie